Ki Moun ABEILLE Sybille Bertulie Ye ?


Nap prezante’w ABEILLE Sybille Bertulie, li fèt jeremi nan dat ki te 12 juin nan lane 1997. Li grandi jeremi, se la li fè tout etid klasik li. li te lekol petit chaperon rouge (kay madan Fritz), institution Christ roi (primè) epi College jean Wesley (soti nan 7èm pou rive nan klas filo).
Sa fè deja 2 lane depi li kite klas filozofi’l, konnia li ap etidye nan (CEDI) Centre d’Etudes Diplomatique Internationales.
You’n nan pi gwo expérience li fè pandan’l te lekòl jeremi, se lè li te nan klas reto, li te patisipe pou premye fwa nan yon konkou miss, li pat gagnante men li te jwenn anpil moun ki te apresye’l pou langaj li, talan’l ak kapasite li genyen pou’l travay, sa te fe m konprann ke gen diferans ant meilleure et gagnante.

2èm expérience , Se lè li te nan klas filo, li toujou konn fè pati d komite kiltirèl lekol la, nan klas li te a, se yon klas kote elèv yo te viv tankou fanmi, youn te renmen lòt, you’n te apresye lòt.Sa fel santi ke zanmitay se yon relasyon ki gen anpil enpòtans, epi tèt ansanm se pi gwo strateji ki genyen pou moun viv byen.

Abeille pat kache ban nou enpresyonl sou zafè timoun kap soti jeremi apre filozofi pou al etidye potoprens lan, pou li menm sa gen kote yon kote pozitif, e yon kote negatif: Positif paskel pèmèt timoun l lan fè anpil lòt eksperyans, lespri timoun lan vi’n pi ouvè, li dekouvri lòt kilti, li devlope kapasite poul réfléchi pi plis.


Li gen yon kote paske sa detache timoun lan ak rasin li , de kilti’l, de trankilite li gen jwenn kay manman’l ak papa’l, li vi’n twouve’l nan yon sitiyasyon kote li toujou ap doute souvan s akoz de srèss ak ensekirite, epi ekonomikman timoun lan vi’n pi vilnerab.
Abeille se yon jenn fanm ki renmen patisipe nan aktivite jenès, li renmen travay nan ekip, li renmen wè jèn kap fè efò, li panse ke si jenès ayisyèn lan se sou sèl espès ke peyi a kapab konte.
Abeille se yon jèn ki soti jeremi, expérience li ak sans obsèvatris li fè’l wè ke majorite jè’n jeremi yo manke fè efò, yo manke fè lekti, yo manke frekante biblotèk, anpil ladan yo se zafè « abiyè chè, jenn gason ap chèche fanm, jenn fanm ap fè limenna, bwè tafia ». Men Abeille toujou rete kwè ke se yon mank d’ankadreman ki lakoz tout bagay sa yo.
Nan dènye aktivite jenès li patisipe, se nan  » Festie Amelie ».Nap presize pou lektè nou yo ke « Festie Amelie » a se yon aktivite sosyo kiltirel ke • tchak production• dirije pa Jean Jean Roosvelt oganize jeremi chak ane pou voye monte kilti fanm, li sou 2 edisyon.
Abeille pa neglije pataje avèk nou kèk ti panse espesyal li gen pou jenès ayisyèn lan.
Pou jeune yo, li ta renmen yo rete fè’m nan pozitivite, chèche chemen ledikasyon, fòme tèt yo, reflechi sou avni peyi a, aprann apresye aktivite ki gen valè, sispann fe diskite sou bagay ki pa gen enpòtans, Pa timid lè nap defann dwa nou genyen yo, tankou santé, edikasyon ak lòt ankò, epi chèche mwayen pou vann imaj pozitif d sosyete yap viv la.
Abeille swete pou leta repanse fòm edikasyon an, fòk leta batay pou frennen edikasyon a plizyè vitès la, epi pou leta ba’y priyorite ak « Instruction civique » la, san li pa neglije aprann timoun yo renmen peyi a.
Abeille swete pou dirijan nou yo devlope kapasite lakay yo pou poze aksyon nan tout kwen nan peyi a, li mande pou otorite lokal nan jeremi yo lite pou chanje imaj vil la, pou kreye kondisyon pou atire touris, kreye kondisyon pou épanouissement jè’n yo.


Pou’l fini, li te pataje avèk nou santiman li gen pou peyi’l, pou zanmi’l ak pou fanmi’l
You’n nan bagay ke li pa janm désespèré se « Yon bèl Ayiti ».

Sa se te yon atik ki fè’w gen yon ide anplis sou lavi piblik ABEILLE Sybille Bertulie, nap envite’w rete branche pou prochè’n edisyon an.

Si’w ta renmen patisipe avèk nou: ou kapab rele oubyen ekri nou nan nimewo +509 3826 6296 / 39158602 jeremiecommunication@gmail.com

 

reyalize pa John Cadafy NOËL ak Lundy Pierre Fransein

Share Button
A propos de Jérémiecommunication 47 Articles

La Communication Visuelle reflète l’identité de l’entreprise… Valorisez votre image avec Jérémie Communication.

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*