Mwen se Ayisyen. Mwen pote lanmizè pou chapo, grangou se sèl drapom… Poutan li pa gen koulè. Drapo sa pa kenbe nan menm. Pase sa, li pito mare ren’m pou’l ta wè si kout kòd reziyen ta kanpe doulè’m. Lim Nasyonal mwen se rèl, dlo nan je, kay koule, men dife, bal pete, Bondye Bon ! Yo di’m li gen zorèy, li fè mirak… poutan, se pa jodi mp rele’l ! ala tray pou malere. Map tann delivrans mwen, men li sera pa desann , paske mouche lagras pa mache san ipolit. Si’m pa menm ka manje, si lakay mwen si telman gen grangou ravèt ak fonmi bwote, lagras pa ka egziste pou mwen. Poukisa ? paske lanmizè mare fache ak lajan. Tout moun sou kou, tout moun sou dil. Mwen se Ayisyen e siman,kòd lonbrik mwen te koupe ak Lanmizè. Jiskilè drapo’m va sispann kòd ki mare latoumant lavi’m, jiskilè m’a pote’l tankou fyete’m san vant mwen pap bouyi. Ki fòs ponyet lè trip ap batay ? ki itilite listwa lè yon jenerasyon ap kouri dèyè idantite’l ? mwen se ayisyen, pitit Katrin Flon san ponyèt, mwen twoke zegwim pou zo pwason. Mwen se lajenès kap bwè pwazon. Mwen se etidyan nan yon sosyete ki pa kwè ankò nan save. mwen se pitit Soyèt, Madan sara, Machann magi anba mache boule, ke yo bay trase lavim ak chabon dife.

Sally Marsha Fleurgin
CERPHI

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here